Vi, Byarådet, har ställt en fråga till Eslövs politiska partier on inställningen till Östra Strö skola.

Frågan var:  Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö skall vara kvar?

Svaren blev ungefär vad man kan förvänta sig.

Skolan är på dagordningen och antalet elever en viktig faktor.

Genom att sprida information om skolan kan vi medverka till att fler väljer Östra Strö skola.

Vi får vara på tårna efter valet och se vad som händer.

Svaren från partierna finns här