Här kommer vi att samla gamla och nya kartor

Karta Bråån till centrum 1823

Exempel.

En karta från centrum 1823 med hus och vägar