I Östra Strö finner du en genuin bykänsla med avstyckade lantgårdar sida vid sida med bostadshus. Mitt i byn finns Östra Strö skola som redan år 2001 certifierades med miljöutmärkelsen Grön Flagg. 

Östra Strö fälad är klassad som värdefull hagmark.

Lite historia om Östra Strö

Ortnamnet Strö kommer från det fornsvenska ordet “stra” vilket betydde såväl “strå” som “strö”. Namnet har bland annat skrivits Stroy. 1428 har formen Daberströö noterats vilket syftar på att orten låg i Frosta härad som på denna tid benämndes Daprae härad. En annan tolkning är att strö skulle ha betydelsen ström som i strömmande vatten.

Östra Strö socken inrättades som landskommun då 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft på nyåret 1863. Vid storkommunreformen 1952 bildade Borlunda, Gårdstånga, Holmby, Skarhult, Skeglinge och Östra Strö tillsammans Skarhults storkommun. Från 1971 ingår Östra Strö i Eslövs kommun.