Här kommer info om byalaget att finnas. Bland annat kommer stadgar och protokoll från Årsstämmor att finnas här.

(Vad är byalaget?)

(Vilka är med, deras kontaktuppgifter.)

(Hur funkar det med årsstämman?)

 

Vill du engagera dig?