Denna sidan följer den politiska utvecklingen för Östra Strö skola.

Svaren på frågan:  “Kommer ni att arbeta för att skolan i Östra Strö skall vara kvar?” finns här.

Samtliga partier utom Folkpartiet har svarat.

_____________________________________________________________________________________________________-

 

Hej Sven-Erik.

Förlåt för att jag inte har svarat förrän nu, men jag har hatt en hel del att göra med mitt jobb och med politiken.

Men svaret på frågan som ni ställer så kommer Kristdemokraterna att göra vad de kan så att skolan i Östra Strö kommer att vara kvar om.

 

MvH:

Patrik Månsson Lunde

Ordförande Kristdemokraterna Eslöv

patrik.lunde@kristdemokraterna.se

0413-15810

0763-377725

____________________________________________________________________-

 

Östra Strö

Till följd av det fria skolvalet har makten över var skolor skall finnas flyttas från kommunen/politiken till de enskilda föräldrarna. Det finns en nedre gräns för hur liten en skola kan vara för att uppfylla alla lagkrav. Lagkraven är till för att alla barn skall ha likvärdig utbildning. Blir skolan för liten på grund av för få elever, går det inte att upprätthålla kraven på behöriga lärare. Östra Strö befinner sig i riskzonen med det låga elevtalet.

Vårt parti är övertygat om att barnen kan erbjudas lika bra utbildning i våra andra skolor. T. ex byggs nu en ny grundskola i Östra Eslöv som ersätter Östra skolan.

 

Johan Andersson

Ordförande

Socialdemokraterna Eslöv

https://www.facebook.com/JohanAnderssonEslov

_____________________________________________________________________________

Hej!

Alla barn ska ha rätt att utvecklas och nå kunskapsmålen. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Så länge det finns elever och personal som gör att detta går att uppnå till rimlig kostnad kommer skolan att kunna finnas kvar. Därför är det viktigt att inte bara vi utan även ni arbetar för att föräldrar och elever i tillräckligt stor omfattning väljer Östra Strö skola.

 

Hälsningar

Henrik Wöhlecke

 

__________________________________________________

Svar angående Östra Strö skola

 

Vårt svar på frågan om vi kommer arbeta för att skolan i Öströ Strö skola är att vi kommer göra allt för att skolan skall få leva vidare. I slutet av 80- talet var skolan i Östra Strö nära att läggas ner. Den gången var det också aktuellt att renovera och bygga till skolan. Jag var den gången ordförande för kommunstyrelsen och lyckades få en knapp majoritet i kommunfullmäktige för ett bevarande och ombyggnad samt nybyggnad av matsalen. Samma situation råder nu igen med behov av renovering o.s.v. Vi får hålla tummarna för att det efter valet finns en majoritet som vill behålla skolan kvar.

Eslöv 20140715

Bertil Jönsson, Nya Kommunpartiet Eslöv.

____________________________________________________________________________

Hej!

Vi tackar för er uppmärksamhet som vi försöker återgälda på bästa sätt. Ledningsgruppen i MP Eslöv är enig i nedanstående svar. Vi har också rådfrågat medlemmar som inte är med i ledningsgruppen men ställer sig bakom skrivelsen.

Samma text finns som bifogat dokument. MPsvar

Bästa hälsningar —

Håkan Larsson 0413/305 00
___________________________________________________________________________-

Hejsan

 

Centerpartiet kommer att arbeta för att ha kvar och utveckla Ö Strö skola!

Det är faktiskt första punkten i vårt kommunala program.

Satsa på mindre skolenheter – utveckla Ö Strö skola till en resurs för

hela kommunen

 

Annette Linander

Centerpartiets Riksorganisation, Syd

Box 4513

203 20 Malmö

08 – 502 51 871

 

_____________________________________________________________________

Hej ! Tack för frågan ? Hoppas allt är bra.. När det gäller Östra strö skola är det underlaget som är viktigaste för om skolan skall drivas kommunalt.. Finns eller bedöms inte att det finns underlag eller att det skulle bli för dyrt att driva skolan kommunalt tycker jag o vänsterpartiet att den bör läggas ner.. Däremot om någon föräldrar föreningen eller koprativ samt stiftelse som ser andra möjligheter att utforma skola och dessutom få det att gå runt tycker jag att kommunen skall vara behjälplig med en sådan uppstart.. För mig personligen är det lite känslig fråga med östra strö skolan.. Det var mitt första jobb inom skolvärlden.. Jag var 18 år.. Mina kusiner o släkt uppvuxna i Kungsult så dem har gått på skolan.. Men som sagt det måste finnas underlag… Vi hörs o ses. Stefan karlsson (V) 076-6434998

________________________________________________________________________________

Hej!

 

Vill börja med att säga att detta är en väldigt viktig fråga för oss Sverigedemokrater.

Vi kommer definitivt att jobba för att byskolan i Östra Strö ska få vara kvar!

Vi tror på en levande landsbygd och att då lägga ner skolan i Östra Strö ( mig veterligen en av Sveriges äldsta) vore direkt förödande.

 

Så som sagt vi kommer att göra allt vi kan för att den ska få leva vidare!

 

 

Med vänlig hälsning,

Johan Sandqvist

Ordförande

Sverigedemokraterna Eslöv

0739298103

johan.sandqvist@sverigedemokraterna.se