Årets gemensamma sommarfest går av stapeln lördagen den 19 augusti med start kl 16.
Du kommer väl?
Välkommen!

Inbjudan har du fått i din brevlåda, saknar du den, kontakta gärna byarådet för att få en ny!