Valborgelin

Valborgsmässoafton, 30/4, klockan 19.00

samlas vi i Johanssons hage mitt emot skolan.

Det blir eld, lite sång, lotteri och trevligt umgänge.

Hälsa våren tillsammans!

Välkomna/Byarådet