Östra Strö byalag håller årsstämma måndagen den 26/1 2015, klockan 19.00.

Sedvanlig kallelse är utskickad i Östra Strö och Trulstorp.

En bilaga om förslag att använda samfälligheten, S:2, vid Plässevägen är uppsatt på informationstavlan vid skolan.

Alla hjärtligt välkomna