Svar på frågor till de politiska partierna i Eslöv

Inför valet 2014 ställde byarådet en fråga om skolan. I år har vi kompletterat med en allmän fråga om landsbygd.

Svaren finns sammanställda här .

SvenE