Här kommer vi att publicera svaren, angående skolan och byn, från de politiska partierna